Tag Archives: sa đéc phố và hoa

Lễ hội hoa xuân Sa Đéc Phố và Hoa 2014

Lễ hội hoa xuân Sa Đéc Phố và Hoa diễn ra từ ngày 24/1 – 2/2/2014 tại đồi hoa  trung tâm công viên sa đéc. Chương trình của Lễ hội hoa xuân Sa Đéc phố và hoa. Xác lập kỷ lục giỏ hoa tươi lớn nhất Việt Nam Hoat đông văn hoá nghệ thuật, thể …

Xem thêm