Khai mạc lễ hội hoa xuân Sa Đéc : “Phố và Hoa”

Một số hình ảnh đêm khai mạc lễ hội hoa xuân Sa Đéc : “Phố và Hoa” 2014 diễn ra tại Công Viên Sa Đéc ( TP. Sa Đéc, Đồng Tháp).