Công nhận TP Sa Đéc là đô thị loại II

(Sadecquetoi.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 210/QĐ-TTg công nhận thành phố Sa Đéc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Thành Phố Sa Đéc

Sau khi được công nhận là đô thị loại III vào quý I năm 2007, đến nay thành phố Sa Đéc tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,41 lần so với cả nước; mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 9,34%; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 5,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp thương mại, xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản. Cơ sở hạ tầng, giao thông, các cơ sở giáo dục, cảnh quan đô thị… được thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp.

TTXVN