Thị xã sa đéc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế thị xã Sa Đéc vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với mức bình quân của tỉnh. Đây cũng là địa phương có đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Kết quả này đạt được là nhờ sự đồng hành, chung tay xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân thị xã và chính quyền địa phương.

[​IMG]Một chương trình hội thảo, giao lưu doanh nghiệp do UBND TX.Sa Đéc​ phối hợp tổ chức

Năm 2012, tổng giá trị GDP của TX. Sa Đéc đạt gần 2.700 tỷ đồng, tăng 13,6% so với 2011. Thu nhập GDP bình quân đầu người đạt hơn 49 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 1.800 tỷ đồng. Trong năm, cơ cấu kinh tế thị xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và phát triển tăng dần tỷ trọng ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng.

Theo đó, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm hơn 39%; thương mại – dịch vụ chiếm hơn 54%; nông – lâm – thủy sản chiếm gần 7%. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 6.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt hơn 112 triệu USD. Năm qua, thị xã có hơn 60 doanh nghiệp, công ty, chi nhánh công ty đăng ký hoạt động kinh doanh, hiện tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thị xã là hơn 580 đơn vị…

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và các cấp chính quyền thị xã luôn xác định vai trò hết sức quan trọng của lực lượng doanh nghiệp trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của địa phương. Từ đây, thị xã đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn; không ngừng cải tiến môi trường đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Qua đó, góp phần cùng với các địa phương khác trong tỉnh xây dựng Đồng Tháp đứng vào hàng khá trong khu vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Điểm đáng ghi nhận là các cấp chính quyền thị xã luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các chính sách của Nhà nước; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, cung cấp đầy đủ các thông tin về quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Lãnh đạo địa phương sẵn sàng đối thoại, chia sẻ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh hơn. Cụ thể nhất là tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn nhân lực, lao động, chính sách thuế…

Ngoài ra, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin về thị trường, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu thông qua các hội chợ thương mại, qua các phương tiện thông tin.
Hàng năm, thị xã Sa Đéc đều tổ chức chương trình họp mặt doanh nhân; lãnh đạo địa phương thường xuyên đến thăm, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để nắm tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu những ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trong xây dựng định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua đó, cụ thể hóa thành giải pháp điều hành của các cấp chính quyền thị xã.

Việc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp luôn được thị xã thực hiện rõ ràng, minh bạch, thống nhất giữa các ngành, không chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Từ những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và địa phương đã mang lại nhiều kết quả, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong mục tiêu hướng đến một chính quyền hành chính phục vụ.
Hướng tới, thị xã tiếp tục cùng với các địa phương khác trong tỉnh đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp đến với thị xã.
Tăng cường triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thị xã; nhất là minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, cung ứng kịp thời nguồn nhân lực có chất lượng, có ý thức kỷ luật và kỹ năng nghề nghiệp làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại; sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp, xem nhà đầu tư và doanh nghiệp như là đối tác lâu dài cho sự phát triển của địa phương…

Nguồn: Báo Đồng Tháp