Tag Archives: chợ sa đéc

Sự hình thành và phát triển của chợ Sa Đéc

Tổng quan Chợ Sa đéc có phải đã hình thành từ khi có địa danh Sa Đéc? Hay chí ít đã có khi người Việt đến đây khẩn hoang mở cõi? Dù được lập khi nào đi nữa thì có biết bao nhiêu người đã nói rằng: chợ Sa Đéc …

Xem thêm