Đồng Tháp bổ sung kinh phí về đề án thành lập thành phố Sa Đéc

Ngày 01/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã đồng ý bổ sung gần 1,8 tỷ đồng cho ngân sách thị xã Sa Đéc để thực hiện đề án thành lập thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Dương yêu cầu UBND thị xã Sa Đéc quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đồng thời thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Đề án thành lập thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII. Hiện tại, Sa Đéc đã đạt 10 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, trong đó nổi bật là trung tâm chuyên ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng, dân số trên 152.000 người, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị đạt hơn 90%, công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ chiếm gần 93% trong tổng cơ cấu, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính trực thuộc là 2/3 v.v..

[​IMG]Khu công nghiệp Sa Đéc

Việc thành lập thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh nhằm phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội các huyện phía nam của tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động – dân cư, thu hút đầu tư trong và ngoài, nâng cao đời sống người dân.

Đây cũng là 01 trong 05 nhiệm vụ trọng tâm được bổ sung để tạo bước đột phá cho nửa nhiệm kỳ còn lại theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Cổng Thông tin Đồng Tháp